w naszej ofercie: 13516 imprez, 4163 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:

Ecotravel - Anglia  Brighton  Kurs J -  Angielskiego Junior Family Blc - Obozy z J��zykiem Angielskim
Wszystko o tej ofercie wie:

ANGLIA BRIGHTON KURS J - ANGIELSKIEGO JUNIOR FAMILY BLC

Obozy z J��zykiem Angielskim

Wiek: od 12 do 17 lat
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (FB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
120285646
oferta w pdf
Junior Course (12-17 lat)
Program: 20 lekcji (po 45 minut) j��zyka angielskiego tygodniowo; nauka w grupach o mieszanych narodowo��ciach, maksymalnie 16 student��w w grupie; grupy o zr����nicowanych poziomach nauczania od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele (native speakers); test kwalifikacyjny; certyfikat po uko��czeniu kursu; teksty i materia��y edukacyjne w cenie kursu; bogaty program zaj���� popo��udniowych, wieczornych i weekendowych ��� gry, zabawy, zaj��cia sportowe i rekreacyjne, wieczory filmowe, dyskoteki.
W cenie kursu jedna wycieczka ca��odniowa (np. Londyn, Arundel, Hampton Court Palace) i jedna p����dniowa (np. Seven Sisters, Devil's Dyke lub Lewes Castle) tygodniowo.
��
Przyk��adowy plan zaj����
1 dzie�� ��� wyjazd z Polski
2 dzie�� ��� przyjazd do Brighton w godzinach porannych, zakwaterowanie.
3 dzie�� ��� test j��zykowy, poranne zaj��cia lekcyjne, piesza wycieczka po mie��cie ��� zwiedzanie molo,�� wieczorem BBQ.
4 dzie�� ��� poranne zaj��cia lekcyjne, po po��udniu gry i zabawy sportowe, wieczorem seans filmowy.
5 dzie�� ��� poranne zaj��cia lekcyjne, po po��udniu zwiedzanie Royal Pavilion.
6 dzie�� ��� poranne zaj��cia lekcyjne, po po��udniu kr��gle, wieczorem dyskoteka.
7 dzie�� ��� poranne zaj��cia lekcyjne, po po��udniu wycieczka do Seven Sisters
8 dzie�� ��� wycieczka ca��odniowa do Londynu ��� zwiedzanie g����wnych atrakcji miasta.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie, obiad i kolacja (FB)

Cena zawiera

Zakwaterowanie: u rodziny goszcz��cej (w odleg��o��ci do 45 minut autobusem od szko��y) w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych, jeden uczestnik polskoj��zyczny w rodzinie (gwarantowane przy rezerwacji min. 6 tygodni przed rozpocz��ciem kursu).
Wy��ywienie: ca��odzienne: ��niadania, lunch i obiadokolacje (poniedzia��ek-pi��tek lunch serwowany w szkolnej sto����wce). Prosimy uwzgl��dni�� specyfik�� kuchni angielskiej.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A. KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie ca��ego pobytu i opieka pilota tranzytowego w trakcie przejazdu autokarem.
Szko��a zapewnia bilety autobusowe na ca��y okres pobytu (z wy����czeniem dnia przyjazdu).
Realizacja programu.
CENA OBEJMUJE: Zakwaterowanie i wy��ywienie, transport, bielty autobusowe, opiek�� rezydenta w trakcie pobytu,��opieka pilota tranzytowego w trakcie przejazdu autokarem, program, ubezpieczenie.
CENA NIE OBEJMUJE: Dodatkowo p��atnego programu fakultatywnego organizowanego przez rezydenta.

Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie obj��tych t�� ofert��.

Program

English is fun ��� na pla��y w Brighton
Wiek uczestnik��w 12-17 lat
Brighton, nadmorska per��a Anglii, po��o��one jest na po��udniowym wybrze��u, 75 km od Londynu, pomi��dzy morzem a zielonymi wzg��rzami i bia��ymi klifami Sussex Downs. To uniwersyteckie miasto jest zarazem najs��ynniejszym kurortem nadmorskim Anglii, z setkami restauracji, obfito��ci�� atrakcji kulturalnych, kin, teatr��w i dyskotek. Symbolem Brighton jest ��wiatowej s��awy orientalny Pawilon Kr��lewski ��� letnia rezydencja rodziny kr��lewskiej oraz Brighton Pier ��� molo, jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Anglii.
BLC - Brighton Language College powsta��a w 1996r. i jest jedn�� z wiod��cych szk���� j��zykowych w Brighton, posiada akredytacj�� British Council. Szko��a zlokalizowana jest w samym centrum miasta, naprzeciwko Royal Pavilion, w odleg��o��ci 2 minut od pla��y. W szkole studenci mog�� korzysta�� z sali komputerowej i bezp��atnego dost��pu do sieci Wi-Fi. Zaj��cia odbywaj�� si�� na terenie szko��y, a tak��e w budynku University of Brighton Arts Faculty i Pavilion Parade, kt��re znajduj�� si�� w s��siedztwie szko��y.

Informacje praktyczne

Sugerowane kieszonkowe w wysoko��ci ok. 150-250 GBP (przyk��adowe ceny: woda mineralna 0,60 GBP, kanapka 2,50 GBP). Zalecamy zabranie stroju k��pielowego, adaptera sieciowego (angielskie kontakty) oraz ubra�� na ka��dy rodzaj pogody. Adresy zakwaterowania podajemy zwykle na 3 dni przed rozpocz��ciem imprezy, w celu u��atwienia kontaktu prosimy o podawanie konsultantom sprzeda��y adresow poczty elektronicznej (e-mail). Uczestnicy kursu powinni wykazywa�� si�� samodzielno��ci�� w zwi��zku ze specyfik�� zakwaterowania u rodzin goszcz��cych. Biuro nie zapewnia opieki: w drodze do i ze szko��y oraz na i z zaj���� pozalekcyjnych. Pobyt w rodzinie goszcz��cej wymaga dostosowania si�� do jej sposobu ��ycia i przestrzegania panuj��cych w niej zasad. Prosimy o zg��aszanie konsultantom sprzeda��y (przy dokonywaniu rezerwacji) informacji dotycz��cych alergii lub wymaganej specjalnej diety, np. wegetaria��skiej, bezglutenowej. Potwierdzenie diety mo��liwe jest wy����cznie po wcze��niejszym uzgodnieniu ze szko���� j��zykow�� i wi����e si�� z dodatkow�� op��at�� w wysoko��ci 150 z�� za tydzie��.
Konieczny wa��ny paszport lub dow��d osobisty.
Obowi��zkowa dop��ata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 z��).

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.