w naszej ofercie: 11789 imprez, 5511 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Indywidualny Kurs J��zyka Niemieckiego Rodziny Bws w Monachium Niemcy - Obozy z J��zykiem Niemieckim Niemcy Monachium Wiek: 16+
Wszystko o tej ofercie wie:

INDYWIDUALNY KURS J��ZYKA NIEMIECKIEGO RODZINY BWS W MONACHIUM NIEMCY

Obozy z J��zykiem Niemieckim Niemcy Monachium Wiek: 16+

Wiek: od 16 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
120255839
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • Oceń ofertę (Ocen: 0)
    • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE
Zaj��cia odbywaj�� si�� od poniedzia��ku do pi��tku (z wyj��tkiem ��wi��t narodowych). Przed przyjazdem na kurs nale��y zrobi�� test wst��pny na stronie www.bws-germanlingua.de/test w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania.��
Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych w tygodniu (1 godzina lekcyjna = 45 minut), prowadzonych przez lektor��w niemieckich, w pierwszy dzie�� kursu test definiuj��cy poziom znajomo��ci j��zyka. Zaj��cia odbywaj�� si�� w grupach max. 12 osobowych.
Kurs intensywny: 25 godzin lekcyjnych w tygodniu (1 godzina lekcyjna = 45 minut), prowadzonych przez lektor��w niemieckich, w pierwszy dzie�� kursu test definiuj��cy poziom znajomo��ci j��zyka. Zaj��cia odbywaj�� si�� w grupach max. 12 osobowych.
Stopnie nauczania: ��A1- C2
Terminy rozpocz��cia kurs��w:
Dla pocz��tkuj��cych: 07.01; 04.02; 04.03; 01.04; 29.04; 27.05; 24.06; 08.07; 22.07; 05.08; 02.09; 30.09; 28.10; 25.11.2019r., pozosta��e poziomy zaawansowania - co tydzie�� w poniedzia��ek.��

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
27.10-09.11.2019 3779 PLN Sprawdź
27.10-16.11.2019 5469 PLN Sprawdź
27.10-23.11.2019 7159 PLN Sprawdź
03.11-16.11.2019 3779 PLN Sprawdź
03.11-23.11.2019 5469 PLN Sprawdź
03.11-30.11.2019 7159 PLN Sprawdź
10.11-23.11.2019 3779 PLN Sprawdź
10.11-30.11.2019 5469 PLN Sprawdź
10.11-07.12.2019 7159 PLN Sprawdź
17.11-30.11.2019 3779 PLN Sprawdź
17.11-07.12.2019 5469 PLN Sprawdź
17.11-14.12.2019 7159 PLN Sprawdź
24.11-07.12.2019 3779 PLN Sprawdź
24.11-14.12.2019 5469 PLN Sprawdź
24.11-21.12.2019 7159 PLN Sprawdź
01.12-14.12.2019 3779 PLN Sprawdź
01.12-21.12.2019 5469 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

U rodzin niemieckich - najpopularniejsza i najbardziej efektywna forma zakwaterowania na kursach językowych. Mogą to być rodziny z dziećmi, małżeństwa lub osoby samotne. Odległość od szkoły: 20-40 minut transportem publicznym. Pokoje 2-osobowe dzielone ze studentem innej narodowości. Przyjazd do rodziny w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie kursu w godz. 17-20.00, wyjazd w sobotę po zakończeniu kursu do godz. 12.00. 
 

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

27.10-09.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

27.10-16.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

27.10-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-16.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

03.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-23.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

10.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-30.11.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

17.11-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-07.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

24.11-21.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

01.12-14.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

01.12-21.12.2019

Własny

Miejscowość Cena
Transport własny Dopłata 0 PLN

Cena zawiera

Zakwaterowanie: 13, 20 lub 27 nocleg��w (w zale��no��ci od d��ugo��ci wybranego kursu).��
Wy��ywienie: ��niadania (mo��liwo���� dokupienia obiadokolacji w cenie 360 z��/tydzie��).��
Transport: dojazd w��asny. Oferujemy bilety na po����czenia autokarowe i lotnicze.��
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.��
Materia��y do nauki, zaj��cia pozalekcyjne. Op��ata rezerwacyjna. Test wst��pny. Certyfikat uko��czenia kursu. Wsparcie przedstawiciela szko��y w trakcie trwania kursu.

Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie obj��tych t�� ofert��.

Program

Wiek uczestnik��w: od 16 lat
Monachium - urocze miasto po��o��one u st��p Alp. Mieszanka tradycji i nowoczesno��ci, z ofert�� rozrywek na najwy��szym poziomie.
BWS Germanlingua - szko��a, kt��ra od roku 1984 organizuje kursy j��zyka niemieckiego dla obcokrajowc��w. Opini�� ��wietnej szko��y zyska��a sobie w��r��d student��w zar��wno ze wzgl��du na wysoki poziom nauczania, jak i na wspania���� atmosfer�� w niej panuj��c��. Najlepszym dowodem jej dobrej opinii jest bardzo du��a liczba student��w powracaj��cych do niej ka��dego roku. Opr��cz kurs��w standardowych szko��a organizuje r��wnie�� kursy specjalistyczne z takich dziedzin, jak: ekonomia, hotelarstwo, turystyka, marketing, bankowo����, prawo, medycyna, in��ynieria, muzyka (max 2 uczestnik��w), a tak��e kursy przygotowuj��ce do egzamin��w: Zertifikat B1, B2, C1, ZOP, DSH, TestDaF - szczeg����owe informacje i cenniki dost��pne u sprzedawc��w.
Szko��a po��o��ona jest w zacisznej dzielnicy, ale r��wnocze��nie blisko centrum miasta - tylko kilka krok��w od znanego skweru Marienplatz. Szko��a mie��ci si�� w odrestaurowanym, zabytkowym budynku, dysponuje 8 salami lekcyjnymi oraz bibliotek�� z dost��pem do Internetu.

Informacje praktyczne

> istnieje mo��liwo���� ����czenia kursu w trzech��centrach - po jednym tygodniu w ka��dym z miast (Berlin, Monachium, Kolonia),��
> potwierdzenie przyj��cia uczestnika na kurs nast��puje do 48 godzin od zg��oszenia;��
> uczestnik jest zobowi��zany poda�� orientacyjn�� godzin�� przyjazdu do rodziny goszcz��cej najp����niej 5 dni przed rozpocz��ciem kursu,��
> minimalnym termin pobytu - 2 tygodnie,��
> cena za tygodniowy bilet na transport publiczny ��� ok. 30 EUR,
> ��wiadczenia dodatkowo p��atne:��
- dop��ata sezonowa za kurs w okresie 01.07 - 30.08.2019r.����(320 z��/tydzie��),
- dop��ata za obiadokolacje u rodziny goszcz��cej ��� 360 z��/tydzie��,��
- kurs intensywny (25 h tygodniowo) - 220 z��/tydzie��,��
- dodatkowy nocleg u rodziny goszcz��cej (bez zaj���� j��zykowych i rekreacyjnych) - 120 z��,��
- transfer z/na lotnisko ��- 400 z�� (w jedn�� stron��), 720 z�� (w dwie strony),
- dop��ata za pok��j 1-osobowy u rodziny goszcz��cej - 270 z��/tydzie��,��
> trzy razy w tygodniu fakultatywnie zaj��cia popo��udniowe, np. zwiedzanie miasta, muzea, atrakcje kulturalne (festiwale, teatry, koncerty itp.), party w szkole, projekcje niemieckich film��w, spotkania integracyjne, wyj��cia do bar��w, dyskotek,��
> dni ��wi��teczne, w kt��rych zaj��cia nie b��d�� si�� odbywa��y: 19.04; 22.04; 01.05; 30.05; 10.06; 20.06; 15.08; 03.10; 01.11.2019r. oraz 23.12.2019r. - 06.01.2020r.��
> szko��a organizuje kursy specjalistyczne z takich dziedzin, jak: niemiecki w biznesie (ekonomia, hotelarstwo i turystyka, marketing, bankowo����, prawo, medycyna, technologia); przygotowanie do egzamin��w (Zertifikat B1 (ZD), Zertifikat B2, Zertifikat C1 (ZMP), Zertifikat C2 (ZOP), Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang auslaendischer Studienbewerber (DSH), TestDaF; niemiecka wymowa; przygotowanie do rozm��w o prac��; niemiecki dla muzyk��w. Szczeg����owe informacje ��� na zapytanie: biuro@ecotravel.pl��
��

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.